Arbmiljö & Förs.

Din arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet bedrivs som en naturlig del av den dagliga verksamheten, oftast partgemensamt med företaget, via till exempel skyddsronder, projektarbeten och skyddskommittémöten. Skyddsorganisationen är din företrädare gentemot arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor.

På din avdelning finns ett skyddsombud som hjälper dig att anmäla arbetsskador eller tillbud.


Vid tillbud / skada

Om du skadar dig på arbetet eller det händer något som kunnat leda till en olycka är det viktigt att vi reagerar och skriver olycksfall- eller tillbudsrapporter. Vid allvarligare tillbud eller olycksfall ska även polis tillkallas.


Arbetsgivaren är skyldig att skriva tillbud och arbetsskaderapport om olyckan är framme. Skyddsombudet på avdelningen ska vara informerad och dealktig i förbättringsarbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö. Prata med ditt lokala skyddsombud eller din lokala fackliga företrädare för att få hjälp eller mer information.

Alla tillbud och olyckor skall anmälas, det görs här:

Försäkringar

Det finns många olika försäkringar, de är uppdelade i två kategorier - Medlemsförsäkringar samt avtalsförsäkringar.


Medlemsförsäkringarna har alla som är medlem i IFMetall.

Avtalsförsäkringar har alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal.


Är du Medlem på en arbetsplats med avtal täcks du således in av båda typerna.


Avtalsförsäkringar:

 • Avtalspension
 • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Tjänstegruppliv (TGL)
 • Avgångsbidrag (AGB)
 • Föräldrapenningstillägg (FPT)


Medlemsförsäkringar:

 • Kompletterad livförsäkring
 • Fritidsförsäkring
 • Barngrupplivförsäkring
 • Begravningshjälp
 • Tillgång till förmånliga försäkringar via Folksam


För mer information om försäkringarna kan du gå in på förbundets hemsida eller kontakta närmaste försäkringsinformatör eller Försäkringsansvarig Ida Engblomn på 073 - 76 56 489

Som Volvoanställd IFMetallmedlem har vi också möjlighet att teckna försäkring som ger ersättning för läkarvård, läkemedel, tandvård samt glasögon.

Läs mer på Volvoklubbars försäkringsförening hemsida


Som medlem har du också möjligheten att få en digital rådgivning om dina försäkringar, pension och sparande.
Du kan boka din rådgivning här: